• Công ty TNHH MTV Kinh doanh Ô tô Thăng Long
  • Xí nghiệp Sửa chữa Ô tô Tây Mỗ - TMC
  • Công ty TNHH MTV Kinh doanh Ô tô Thanh Xuân
  • Công ty TNHH MTV Vận tải và Du lịch JAC
  • Xí nghiệp DV & CT VP
  • Khách sạn Lecarnot
  • Taxi group

Đơn vị thành viên

Đơn vị liên kết