Hoạt động sự kiện

TỔNG KẾT VINH DANH CÁC CÁ NHÂN VÀ TẬP THỂ XUẤT SẮC NHẤT GROUP NĂM 2012

10/05/2013 10:26:00 SA

Ngày 03/05/2013, Hội đồng quản trị đã tổ chức tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh đồng thời vinh danh các cá nhân và tập thể xuất sắc trong năm 2012 của các đơn vị trong Group IC&D.


Năm 2012 vừa qua được đánh giá là năm khó khăn nhất trong vòng 20 năm trở lại đây nhưng toàn Group đã đạt được những kết quả và thành công nhất định. Ngay từ đầu năm, HĐQT Group đã gửi đến toàn thể CBCNV thông điệp “Đồng lòng vượt gian khó – vững bước hướng tương lai” đồng thời đưa ra những chỉ đạo, định hướng và mục tiêu hết sức rõ ràng nhưng cũng đầythách thức để Group cùng phấn đấu thực hiện.
Tại hội nghị tổng kết, chủ tịch HĐQT đã tóm tắt hết sức ngắn gọn nhưng súc tích và đầy đủ về tình hình kinh tế trong năm 2012, những khó khăn, và thuận lợi ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Group. Chủ tịch cũng đã nêu bật những hoạt động thành công, những công việc đã làm được và cả những tồn tại cần khắc phục của các công ty trong toàn Group.
HĐQT cũng nhận định năm 2013 tiếp tục sẽ là một năm khó khăn vì tuy 2012 đã là đáy nhưng ảnh hưởng của nó thì phải cần thời gian mới khắc phục được. Mục tiêu của Group trong năm 2013 là: “Tiếp tục tái cơ cấu và đổi mới mạnh mẽ hơn nữa, duy trì tăng trưởng ở mức hợp lý, tiết giảm chi phí, nâng cao năng suất lao động, chất lượng dịch vụ và hiệu quả kinh doanh, xây dựng văn hóa doanh nghiệp và chuẩn bị sẵn sàng thế và lực cho phát triển nhanh khi kinh tế phục hồi”. Thay mặt HĐQT, chủ tịch đã giao chi tiêu, nhiệm vụ năm 2013 cho các Công ty trong IC&D trên tình thần “Tự hào quá khứ. Quyết tâm hiện tại. Vững bước tương lai”.
Phần chính của Hội nghị được dành để vinh danh và trao thưởng cho các cá nhân, tập thể đã có những thành tích hoạt động xuất sắc nhất trong năm 2012.
Ở hạng mục giải tập thể, Đại lý Thăng Long Ford vinh dự nhận được GIẢI NHÌ ĐẠI LÝ XUẤT SẮC NHẤT 2012. Với các hạng mục cá nhân, Đại lý Thăng Long Ford giành được:
04 GIẢI NHẤT:
Anh Hoàng Trọng Hùng – Giám đốc Dịch vụ Xuất sắc nhất 2012
Anh Nguyễn Xuân Kế - Trưởng phòng bán hàng Dự án Xuất sắc nhất 2012
Chị Lê Ngọc Hương – Giải nhất – Nhân viên tư vấn bảo hiểm Xuất sắc nhất năm 2012
Chị Trần Thanh Huyền – Giải nhất – Nhân viên tư vấn nội thất Xuất sắc nhất năm 2012

 

01 GIẢI NHÌ: Anh Trần Tuấn Trinh – Cố vấn phụ tùng Xuất sắc nhất 2012
Và 01 GIẢI BA: Anh Bùi Quang Minh – Cố vấn Dịch vụ Xuất sắc nhất 2012
Một số hình ảnh tại Hội nghị tổng kết SXKD Group IC&D 2012:

 

Thăng Long Ford tham dự Hội nghị

Chị Trần Thanh Huyền – Giải nhất – Nhân viên tư vấn nội thất Xuất sắc nhất năm 2012

Chị Lê Ngọc Hương – Giải nhất – Nhân viên tư vấn bảo hiểm Xuất sắc nhất năm 2012

 Anh Trần Tuấn Trinh – nhận giải nhì Cố vấn phụ tùng Xuất sắc nhất 2012

 

 

Anh Bùi Quang Minh – nhận giải ba Cố vấn Dịch vụ Xuất sắc nhất 2012

Anh Hoàng Trọng Hùng – Giám đốc Dịch vụ Xuất sắc nhất 2012
Anh Nguyễn Xuân Kế - Trưởng phòng bán hàng Dự án Xuất sắc nhất 2012

Đại lý Thăng Long Ford vinh dự nhận được GIẢI NHÌ ĐẠI LÝ XUẤT SẮC NHẤT 2012

Thăng Long Ford tham dự Hội nghị