Hoạt động sự kiện

Công ty CP Ford Thăng Long tổ chức khóa học - Kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức và đánh giá công việc hiệu quả

17/09/2014 9:47:00 SA

Nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho các cán bộ quản lý của Công ty Cổ phần Ford Thăng Long và các đơn vị thành viên phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

Ngày 13/9/2014, Công ty đã tổ chức Khóa học “Kỹ năng Lập Kế hoạch, Tổ chức và đánh giá công việc hiệu quả” với giảng viên PGS.TSKH Nguyễn Văn Minh  - Viện trưởng Viện kinh tế và Thương mại Quốc tế - Đại học Ngoại thương đến tham gia giảng dạy cho khóa học.

Nhận thấy buổi học đã diễn ra khá thành công và mang lại hiệu quả thiết thực, giúp cho cán bộ, nhân viên hệ thống được những kiến thức cơ bản cũng như hiểu rõ hơn về vai trò, tầm quan trọng trong việc Lập kế hoạch, Tổ chức và đánh giá công việc hiệu quả. Đây cũng là một trong những chương trình trong số rất nhiều chương trình đào tạo mà Công ty đã tổ chức thành công.

    Sau đây là một số hình ảnh trong khóa học :

 

Các thành viên trong lớp đang thảo luận.

 

Thầy giáo đang trao đổi với các thành viên trong lớp học.