Hoạt động sự kiện

Thay đổi tài khoản ngân hàng tại 02 Đại lý Thanh Xuân Ford và Thăng Long Ford

02/06/2016 12:00:00 SA

1. Nội dung thay đổi tài khoản ngân hàng của Đại lý Thăng Long Ford (Công ty TNHH MTV Kinh doanh ô tô Thăng Long) :
 

 

2. Nội dung thay đổi tài khoản ngân hàng của Đại lý Thanh Xuân Ford (Công ty TNHH MTV Kinh doanh ô tô Thanh Xuân) :