Tầm nhìn chiến lược

Công ty cổ phần Ford Thăng Long mong muốn trở thành một tập đoàn vững mạnh đi đầu trong lĩnh vực vận tải, bất động sản và kinh doanh các loại phương tiện vận tải, giữ vững niềm tin của mọi khách hàng, tạo môi trường làm việc thân thiện, ổn định, cơ hội phát triển bình đẳng cho mọi người lao động, góp phần phát triển kinh tế, làm giàu cho đất nước, đóng góp an sinh xã hội.