Ban lãnh đạo

BAN LÃNH ĐẠO CÔNG TY

 

 * Hội đồng quản trị:

            1. Chủ tịch HĐQT     – Ông Trần Đăng Hiệp

            2. Thành viên HĐQT Ông Vũ Văn Cường

            3. Thành viên HĐQT Ông Lê Trưởng Thành

            4. Thành viên HĐQT – Ông Nguyễn Văn Thắng

      5. Thành viên HĐQT – Ông Đào Minh Khanh
* Ban Kiểm soát:

1. Trưởng Ban kiểm soát      – Ông Trịnh Cao Huy

2. Thành viên Ban kiểm soát – Ông Bùi Việt Hùng

3. Thành viên Ban kiểm soát – Bà Nguyễn Thị Tân Huyền

* Ban Tổng Giám Đốc:

      1. Tổng Giám Đốc       – Ông Trần Đăng Hiệp

      2. Phó Tổng Giám Đốc – Ông Nguyễn Văn Thắng

* Khối phòng Nghiệp vụ Công ty:

      1. Trưởng phòng Nhân chính           – Ông Bùi Việt Hùng

      2. Trưởng phòng Tài chính Kế toán  – Bà Lê Thị Thanh Nhàn

* Ban Quản lý dự án Tổ hợp 105 Láng Hạ:

      1. Giám Đốc                                   – Ông Trần Đăng Hiệp

      2. Phó Giám đốc thường trực           – Ông Nguyễn Sỹ Toàn

* Lãnh đạo các đơn vị thành viên:

     1. Giám đốc Cty TNHH MTV Kinh doanh Ô tô Thanh Xuân – Ông Nguyễn Văn Thắng

     2. Giám đốc Xí nghiệp Dịch vụ và cho thuê văn phòng      – Ông Phạm Quỳnh Sơn

     3. Quyền Giám đốc Cty TNHH MTV Vận tải và Du lịch JAC           – Ông Văn Cúc Phương

     4. Giám đốc Xí nghiệp sửa chữa ô tô Tây Mỗ                   – Ông Lê Văn Nghị

     5. Giám đốc Trung tâm taxi JAC                                     – Ông Đào Minh Khanh

     6. Giám đốc Cty TNHH MTV Kinh doanh Ô tô Thăng Long  – Ông Nguyễn Ngọc Anh