Tuyển Dụng

 • Nhân viên kinh doanh nội thất bảo hiểm - Đại lý Ford Thăng Long

  15/12/2015 9:43:00 SA

  Mô tả công việc:
  - Trực tiếp tư vấn, giới thiệu cho khách hàng mua xe mới và khách hàng vào làm dịch vụ sửa chữa xe;
 • Tư vấn bán hàng- Đại lý Ford Thăng Long

  07/12/2015 12:00:00 SA

  Mô tả công việc:
  - Hướng dẫn khách hàng mua xe và dịch vụ mua hàng theo quy trình của Đại lý. Hoàn thiện hồ sơ khách hàng mua xe và sử dụng dịch vụ của Đại lý. Hoàn thiện các giấy tờ chính xác và đúng thời gian như hợp đồng ký kết với khách hàng
 • Giám đốc Dịch vụ

  19/08/2015 9:04:00 SA

  Mô tả công việc :
  -      Quản lý, tổ chức điều hành hoạt động SXKD của phòng Dịch vụ.
  -      Chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc Công ty về các chỉ tiêu doanh thu, hiệu quả, thương hiệu, quản lý nhân sự và các hoạt động chuyên môn của phòng Dịch vụ.

   

 • Phó Tổng Giám đốc - Phụ trách kinh doanh ô tô

  18/08/2015 10:19:00 SA

  Mô tả công việc :
  -       Quản lý, tổ chức điều hành toàn bộ các hoạt động về kinh doanh ô tô.
  -       Xây dựng phương án, tổ chức thực hiện, theo dõi, giám sát, đôn đốc và chịu trách nhiệm về các hoạt động kinh doanh ô tô

   

Tổng số 77 - Trang 8/20