Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

Chính sách đào tạo và phát triển nguồn nhân lực là một trong những chính sách mà Ban lãnh đạo Công ty luôn quan tâm và ưu tiên hàng đầu. Với phương châm: Coi đào tạo là nhân tố then chốt trong phát triển nguồn nhân lực, Công ty Cổ phần Ford Thăng Long luôn tạo cơ hội cho các nhân viên ở mọi cấp bậc trong công ty được tham gia vào các khóa đào tạo nhằm nâng cao kỹ năng làm việc và cung cấp cho mỗi nhân viên cơ hội phát triển thông qua công việc.

Việc đào tạo và huấn luyện các kỹ năng và chuyên môn cần thiết được thực hiện tại Công ty hoặc đào tạo các khóa học bên ngoài theo kế hoạch đào tạo của công ty. Những nhân sự được cử đi đào tạo được hưởng nguyên lương hoặc một phần, thời gian đào tạo nếu rơi vào ngày làm việc vẫn được tính lương.

Công ty đã tổ chức thành công nhiều khóa học và mang lại kết quả cao, trong đó có:
- Khóa đào tạo nội bộ: Kỹ năng soạn thảo văn bản và kỹ năng sử dụng máy tính văn phòng dành cho tất cả các đối tượng cán bộ, công nhân viên của Công ty (năm 2010)
- Liên kết với trường Đại học Giao thông tổ chức khóa học: Nâng cao tay nghề kỹ thuật cho đội ngũ Kỹ thuật viên thuộc Đại lý Ford Thăng Long (năm 2010 – 2011)
- Khóa học: Kỹ thuật soạn thảo Hợp đồng kinh tế dành cho : Tư vấn bán hàng, nhân viên phụ tùng, cố vấn dịch vụ năm 2011 (Chuyên gia thuộc trường Đại học Giao thông vận tải tham gia giảng dạy)

……