Hỏi & Đáp

Tôi vào mã đài và bị khoá(Lock) vậy tôi phải làm gì tiếp theo?
Tôi có được quyền quyết định các công việc dịch vụ cần tiến hành cho xe của tôi không?
Thông thường dầu động cơ bao lâu phải thay?
Xe tôi phát hiện thấy có sự cố, xe vẫn có thể vận hành được, tôi có cần đem xe đi sửa ngay không?
Lốp xe luôn bơm căng có ảnh hưởng tới việc vận hành xe không vì tôi thấy tại các gara ngoài họ thường bơm căng và nói rằng để cho khỏi hỏng lốp, tiêu chuẩn áp suất lốp như thế nào là đúng?
Tổng số 23 - Trang 3/5